Wij voeren in onze operatiekamer diverse chirurgische ingrepen uit. Behalve voor standaardingrepen als sterilisaties en castraties, kunt u bij ons terecht voor weke delen chirurgie. Voorbeelden hiervan zijn
buikoperaties aan maag, darmen, milt, blaas, verwijdering van tumoren.

Gasnarcose

De operatiekamer is voorzien van een modern gasnarcose-apparaat met volledige bewakingsapparatuur waarmee zowel zeer kleine dieren als grote zware honden goed gereguleerd en gecontroleerd onder narcose gebracht en gehouden kunnen worden.

Gasnarcose is een veilige methode om dieren onder narcose te houden. De dieren worden eerst met een of meerdere injectie in slaap gebracht en de slaap wordt vervolgens onderhouden door het laten inademen van zuurstof en isofluraan. We kunnen met narcosegassen de narcosediepte en narcoseduur nauwkeurig reguleren.

Bewaking

Tijdens de narcose wordt ervoor gezorgd dat het dier rustig slaapt, pijnvrij is en zich ontspant. Bewaking van het dier begint al voor de operatie met een zorgvuldig onderzoek van de algemene toestand en van de hart- en longfunctie. Dit kan zo nodig aangevuld worden met een pre-anesthetisch bloedonderzoek. Op basis hiervan maken we een zorgvuldige keuze wat betreft soort en toediening van de narcose.

  • Bij elke individuele patiënt maken we de volgende afwegingen
  • Kan de ingreep ook veilig uitgevoerd worden zonder een vorm van narcose of met een lichte narcose?
  • Is het ras gevoelig voor bepaalde narcosemiddelen?
  • Betreft het een jong, volwassen of oud dier?
  • Is het een pijnlijke ingreep of niet?
  • Moeten er speciale maatregelen getroffen worden in verband met de aandoening waarvoor geopereerd/ behandeld moet worden?
  • Betreft het een lang- of een kortdurende ingreep?

Het narcose bewakingsapparaat dat wij gebruiken toont alle waarden op een beeldscherm. Denk hierbij aan hart- en longfunctie. Het voordeel is dat alles overzichtelijk wordt weergegeven. Bij de minste afwijking geeft het apparaat duidelijke signalen af zodat er zeer vroeg aanpassingen gedaan kunnen worden alvorens er werkelijk een probleem ontstaat.

Als uw dier wakker wordt, zorgen wij voor een intensieve begeleiding en controle. We checken of de lichaamstemperatuur weer normaal is, de bloedcirculatie in orde en of uw dier rustig wakker wordt. Uw dier gaat pas naar huis als deze helemaal wakker is.